Advarsel

Potensiell fare for branntilløp

OSO Bytter ledning på Super serien

ER DU BERØRT?

Jeg har en slik bereder

Velg

Min bereder ser annerledes ut

Velg

Hvilken bereder har du?

Hvis du har PRODUKT NR., skriv inn de 3 siste tallene her.
PRODUKT NR. som ikke begynner med "800 0" er ikke berørt.
800 0
Hvis du ikke har PRODUKT NR., kan du velge BEREDERTYPE direkte i listen under.
START PÅ NYTT
BEREDERTYPE PRODUKT NR.
Produkter som ikke er i listen, er ikke berørt.
Neste MIN BEREDER ER IKKE I LISTEN

HVOR FINNER DU MERKELAPPEN MED INFORMASJON?

Merkelappen finner du på toppen av berederen,
under avtagbart grått lokk.

Informasjonen du trenger finner du her.

JEG FINNER IKKE MERKELAPPEN

NÅR BLE DIN BEREDER PRODUSERT?

Mitt PRODUKSJONS NR. (dato) er:

START PÅ NYTT
Din bereder er ikke berørt, men benytter en eldre type tilkobling. Det nye ledningssettet er en forbedret løsning, og vi anbefaler deg derfor å skifte. OSO sender dette gratis som en service. Ledningen monterer du lovlig og enkelt på 10 minutter. Detaljert veiledning medfølger.

HVOR FINNER DU MERKELAPPEN MED INFORMASJON?

Merkelappen finner du på toppen av berederen,
under avtagbart grått lokk.

Informasjonen du trenger finner du her.

JEG FINNER IKKE MERKELAPPEN

SJEKK OM DU ER BERØRT MED
EN ENKEL INSPEKSJON

Steg 1

Trekk ut støpsel av veggkontakt,
eller skru av sikring.

Steg 2

Skru av deksel med
medium stjerneskrutrekker.

START PÅ NYTT

MIN BEREDER HAR

Svart plast kobling

Velg

Hvitt klips med heltrukket kabel

Velg
START PÅ NYTT

DU ER IKKE BERØRT

Ditt produkt er ikke er berørt.
Advarselen gjelder kun beredere i Super serien.
START PÅ NYTT

DU ER IKKE BERØRT

Ditt produkt er produsert etter advarselsperioden,
og benytter allerede den nye, sikre og forbedrede løsningen.
START PÅ NYTT

DU ER IKKE BERØRT

Ditt produkt er enten produsert etter advarselsperioden, eller du har allerede byttet ledning.
I begge tilfeller benytter ditt produkt allerede den nye sikre og forbedrede løsningen.
START PÅ NYTT

DU ER BERØRT, ELLER HAR EN BEREDER
SOM BENYTTER EN ELDRE TYPE TILKOBLING.

Før du går videre, sjekk elektrisk tilkobling for misfarging eller lukt.

Dersom alt er ok, skru på deksel, sett i støpsel og fullfør registreringen.

Dersom noe er galt, kontakt OSO straks på ledning@oso.no / 32256520
GÅ TIL REGISTRERING
START PÅ NYTT

TUSEN TAKK

Vi har nå all nødvendig informasjon, og vil sende deg ny ledning straks du fullfør registreringen.