Advarsel

Potensiell fare for branntilløp

OSO Bytter ledning på Super serien

ER DU BERØRT?

Jeg har en slik bereder

Velg

Min bereder ser annerledes ut

Velg
START PÅ NYTT

Hvilken bereder har du?

Hvis du har PRODUKT NR., skriv inn de 3 siste tallene her.
PRODUKT NR. som ikke begynner med "800 0" er ikke berørt.
Hvis du ikke har PRODUKT NR., kan du velge BEREDERTYPE direkte i listen under.
BEREDERTYPE PRODUKT NR.
Produkter som ikke er i listen, er ikke berørt.
Neste MIN BEREDER ER IKKE I LISTEN

HVOR FINNER DU MERKELAPPEN MED INFORMASJON?

Merkelappen finner du på toppen av berederen,
under avtagbart grått lokk.

Informasjonen du trenger finner du her.

JEG FINNER IKKE MERKELAPPEN
START PÅ NYTT

NÅR BLE DIN BEREDER PRODUSERT?

Mitt PRODUKSJONS NR. (dato) er:

HVOR FINNER DU MERKELAPPEN MED INFORMASJON?

Merkelappen finner du på toppen av berederen,
under avtagbart grått lokk.

Informasjonen du trenger finner du her.

JEG FINNER IKKE MERKELAPPEN
START PÅ NYTT

SJEKK OM DU ER BERØRT MED
EN ENKEL INSPEKSJON

For enkel veiledning, se video her

Steg 1

Trekk ut støpsel av veggkontakt,
eller skru av sikring.

Steg 2

Skru av deksel med
medium stjerneskrutrekker.

MIN BEREDER HAR

Svart plast kobling

Velg

Hvitt klips med heltrukket kabel

Velg
START PÅ NYTT

DU ER IKKE BERØRT

Ditt produkt er ikke er berørt.
Advarselen gjelder kun beredere i Super serien.
START PÅ NYTT

DU ER IKKE BERØRT

Ditt produkt er produsert etter advarselsperioden,
og benytter allerede den nye, sikre og forbedrede løsningen.
START PÅ NYTT

DU ER IKKE BERØRT

Ditt produkt er enten produsert etter advarselsperioden, eller du har allerede byttet ledning.
I begge tilfeller benytter ditt produkt allerede den nye sikre og forbedrede løsningen.
START PÅ NYTT

DU ER BERØRT, ELLER HAR EN BEREDER
SOM BENYTTER EN ELDRE TYPE TILKOBLING.

Før du går videre, sjekk elektrisk tilkobling for misfarging eller lukt.

For enkel veiledning, se video her:

Video

Dersom alt er OK, skru på deksel, sett i støpsel og fullfør registreringen under.

Dersom noe er galt, kontakt OSO straks på ledning@oso.no / 32256520
GÅ TIL REGISTRERING
START PÅ NYTT

TUSEN TAKK

Vi har nå all nødvendig informasjon, og vil sende deg ny ledning straks du fullfør registreringen.

Used for external submissions.